Undergrupper

Undergrupperne er selvstændige og selvstyrende grupper under MacBruger, som har ét eller flere Mac-relaterede emner som omdrejningspunkt.

MacBrugers bestyrelse fordrer, at undergruppernes emner og fokuspunkter er i overensstemmelse med foreningens formål, samt at bestyrelsen ved hvor, og hvornår der holdes møder i grupperne, samt hvilke økonomiske konsekvenser og initiativer der er for undergrupperne.

Webredaktøren skal have besked om møder i undergrupperne i god tid førend et arrangement, således at foreningens website kan blive opdateret i god tid.

Ellers er resten op til foreningens medlemmer. Et medlem i MacBruger kan til enhver tid, oprette en ny undergruppe med vægten på bestemte programmer eller emner, blot de følger ovenstående enkle regler, og bestyrelsen vil så gøre alt for at hjælpe gruppen i gang og blive selvkørende.


Pt. er der kun en undergruppe aktiv. Det er en gruppe for avancerede brugere af Aperture, gruppen finder du under "Forum" menuen.